POMOGLIŚMY

Bo w życiu trzeba sobie pomagać

Firma Bratford zawsze podejmuje możliwe starania wspierające organizacje charytatywne oraz bierze czynny udział w imprezach dobroczynnych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 19 Finał

Stowarzyszenie Pomocy Matkom Samotnie Wychowującym Dzieci i Pomoc Bliźniemu

„Dobrze widzi się tylko sercem”

„Daj siebie innym”

Fundacja „Dzieci Niczyje”

ZAINTERESOWANY?

zadzwoń do nas!